Δήμητρα Λιβανέτα Μέντιουμ-Παραψυχολόγος. Επικοινωνία 6980051377.